Rural Development
Sector Programme

European Union Aid Programme
for Turkish Cypriot community

Haberler


Program Yönetim Birimi olarak da bilinen AB Hibe Destek Ekibi’ nin genel hedefi, Kıbrıs Türk toplumu için sivil toplum, toplum kalkınması, insan kaynakları, özel sektörün kalkınması ve kırsal kalkınma sektörleri kapsamındaki hibe projelerinin tasarımı, değerlendirilmesi, uygulanması ve izlenmesine teknik destek sağlamaktır. AB, 2008’ den itibaren PMU projesini finanse etmektedir.

Training---CD

Ana proje faaliyetleri şöyledir:

  • Hibe programı başvuru rehberlerinin geliştirilmesine destek sağlamak
  • Hibe programlarının değerlendirilmesi ve sözleşme hazırlık süreçlerine destek sağlamak
  • Hibe faydalanıcılarına proje yönetiminde, proje başvuru sahipleri ve hibe faydalanıcılarına kapasite geliştirmede ve hibe projelerinin izlenmesinde destek sağlamak
  • KKSP websitesinin güncellenmesi ve idaresi,
  • Bilgi İzleme Sistemi kurulması ve idaresi; and
  • İletişim ve görünürlük faaliyetleri için programın yürütülmesi
İhaleler
Videolar


Fotoğraflar