Rural Development
Sector Programme

European Union Aid Programme
for Turkish Cypriot community

Haberler


İzleme Bilgi Sistemi (MIS)
http://pmu.deleeuw.com.tr/gb

Kıbrıs Türk toplumu Görev Gücü websitesi:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/turkish-cypriot-community/

AB Bilgi Merkezi
https://www.facebook.com/ABBilgi/?fref=ts

Avrupa Komisyonu Genel Müdürlük – Kırsal Kalkınma ve Tarım
http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm

Avrupa Komisyonu Genel Müdürlük – Sağlık ve Gıda Güvenliği
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_en.htm

Kırsal Kalkınma için Avrupa Ağı
hhttps://enrd.ec.europa.eu/en

EuropeAid websitesi:
http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_en.htm

Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi
http://www.eucoordination.org/

 Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği
http://ec.europa.eu/cyprus/index_en.htm

Avrupa Komisyonu Genel Müdürlük Genişleme -Teknik Destek ve Bilgi Değişim (TAIEX)
http://taiex.ec.europa.eu/
İhaleler
Videolar


Fotoğraflar