Rural Development
Sector Programme

European Union Aid Programme
for Turkish Cypriot community

Haberler


Mayıs 2008 ve Mayıs 2012 tarihleri arasında göreve başlayan Kırsal Kalkınma Destek Ekibi, Kıbrıs Türk Toplumuna Kırsal Kalkınma Politikasının biçimlendirilmesine yardımcı oldu. AB tarafından finanse edilecek projelerin yürütülmesine yol gösterecek Kırsal Kalkınma Planı ve LEADER yaklaşımlı üç Bölgesel Kalkınma Stratejisinin hazırlanması da ekibin görevlerine dahildi.

IMG_0685Destek Ekibi, üç Kırsal Kalkınma ve iki Toplumsal Kalkınma hibe programının tasarımında önemli rol oynamasının yanı sıra potansiyel yararlanıcılara başvuruların hazırlanması ile ilgili bilgi, eğitim ve yardım da sağladı. Hedef yararlanıcılar arasındakırsal topluluklar, çiftçiler, üretici örgütleri, kooperatifler, tarım-gıda imalatçıları, küçük ve orta ölçekli işletmeler ve eko turizm operatörleri, yerel aktif gruplarve sivil toplum örgütleri bulunmaktadır.

Destek ekibinin kilit görevleri, kırsal sektörün analizini ve kırsal paydaşlarla kapsamlı istişareleri içermektedir. Destek Ekibi ayrıca geçici kırsal kalkınma planı ve uygulanacak öncelikli destek önlemlerinin belirlenmesi ile Kuzey Batı,Karpaz ve Mesarya Bölgelerinde Kırsaltoplumunkalkınmasıiçin “tabandan tavana” yaklaşımıyla  stratejilerin hazırlanmasını tasarladı. Ekip, potansiyel yararlanıcıların farkındalık ve eğitim faaliyetlerini yürütürken, beş hibe programının teklif çağrılarının ve bilgilerinin hazırlanmasına katkıda bulundu.

İhaleler
Videolar


Fotoğraflar