Rural Development
Sector Programme

European Union Aid Programme
for Turkish Cypriot community

Haberler
  • (English) See photos from the Fourth Community Development (CDIV) grant scheme Information Session held in the Merit Hotel on 15 April 2016. The grant scheme focuses on local communities who were represented in force
  • Dördüncü Toplum Kalkınması Teklif Çağrısı (CD4) 8 Nisan 2016’da yayınlanmıştır. Kavram Belgeleri (Concept Notes)  için son başvuru tarihi 27 Mayıs 2016’dır.  Rehber için lütfen buraya tıklayınız


2008 yılının Ekim ayı ile 2012 yılının Aralık ayına kadar uygulanan AB destekli Hayvancılık Projesi, çiftlik hayvanı yetiştiricilerine, çiftlik yönetimi (muhasebe dahil) ve hayvan yetiştirme uygulamalarının (besleme, hijyen ve hayvan refahı) geliştirilmesi üzerine eğitim ve danışmanlık verilmesinin yanı sıra hayvancılık, çiftlik danışmanlık hizmetleri ve veteriner hizmetlerinin güçlendirilmesini amaçlamıştır.

DSC03955Kilit faaliyetler arasında; çiftçilere hayvancılık danışmanlığı sağlamak konusunda yerli uzmanların eğitilmesi, çiftçilere doğrudan hayvancılık danışmanlık hizmetlerinin sağlanması, veterinerlerin ve destek personelin kapasitelerinin geliştirilmesi, veteriner laboratuvarları tarafından sağlanan hizmetlerin geliştirilmesine yardım edilmesi, hayvancılıkla bağlantılı olarak kırsal kalkınma planlamasının desteklenmesi ve sağlıklı besin, gıda güvenliği ve hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkların önemi konusunda toplumsal farkındalığın artırılması bulunmaktadır.

Hayvancılık danışmanlarına (466 katılımcı) toplam 39 eğitim verilirken, toplam 2,991 çiftçi ve çobana ise 206 eğitim verildi. Çiftçi eğitimleri hayvan sağlığı, teşhis, hijyen, beslenme, göğüs iltihaplanması, yem bitkileri üretimi, hayvan yetiştiriciliği, çiftlik yönetimi, işleme ve pazarlama içeriyordu. 56 çiftçiye planlamada bulunmayan çiftlik ziyaretleri düzenlenip danışmanlık sağlandı ve çiftçilerin ilgilendiği kilit konular üzerine 23 danışmanlık bülteni yayınlandı.

DSC03571649 veteriner ve destek ekibine, hayvan ve sürü sağlığı, bildirilmesi zorunlu hastalıklar, gıda güvenliği, göğüs iltihaplanması kontrolü, üreme, hastalıkların önlenmesi, hayvan refahı ve tıbbi ürünler gibi konularda toplamda 69 eğitim verildi. Hastalık kontrol ve eradikasyon planının bir parçası olarak pilot epidemiyolojik hastalık gözetleme programı gerçekleştirildi. Veteriner laboratuvarlarının değerlendirilmesinin ardından ihtiyaçduyulan laboratuvar ve yardımcı teçhizatın sağlanmasına dair teknik spesifikasyon taslağı hazırlandı ve veteriner laboratuvarları çalışanlarına AB fonu ile gelen teçhizatların kullanımı ve bakımı ile ilgili eğitimverildi.

Besin güvenliği ve hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar üzerine dört bilgilendirme kampanyası uygulandı.

İhaleler
Videolar


Fotoğraflar