Rural Development
Sector Programme

European Union Aid Programme
for Turkish Cypriot community

Haberler


2008 yılının Ekim ayı ile 2014 yılının Aralık ayına kadar uygulanan AB destekli Bitkisel Üretim Projesinin amacı, sektör rekabetinin artırılması için çiftçilere danışmanlık ve eğitim vermek ve

  • Doğru tarım ve çiftlik yönetimi uygulamaları (muhasebe dâhil) geliştirmek,
  • Mahsul yetiştirme uygulamaları ve sulama verimliliğini geliştirmek,
  • Birkaç örnek tarlaoluşturmak,
  • Kooperatif ve üretici gruplarında çiftçi derneklerini desteklemektir.

P1060126Proje faaliyetleri; sulama verimliliğinin artırılmasını, su tüketimini azaltacak ve su kalitesine daha uygun olacak ürün çeşitlerinin tanıtılmasını, dağıtım şebekelerinin sağladığı geri dönüştürülmüş suyun kullanımının artırılmasını destekleyen faaliyetleri ve otomatik sulama sistemleri gelişimine yönelik eğitimlerin sağlanmasını içermektedir.

Yeni ürün ve bu ürünlerin çeşitleri ile ilgili olarak proje, su miktarı ve kalitesine ve yüksek tuzluluk seviyelerinde sulamaya karşı artan dirence odaklanarak kuşkonmaz, hurma ağacı, zeytin, üzüm, guava ve narın test edilmesini destekledi.

50’den fazla çiftçi, haşere ve hastalıklar, turunçgillerin budanması, turunçgil üretimi uygulama günü, hasat platformu ve uç budama tanıtımları gibi turunçgil sektörü ile ilgili destek faaliyetlerine katıldı. Zeytin sektörüne ilişkin olarak da 750’den fazla zeytin yetiştiricisi ve toprakbilimci zeytin budaması, hasadı ve sulanması tanıtımı üzerine düzenlenen eğitim, çalıştay ve saha gezilerine katıldı.

DSC00396Yerli ve yabancı pazarlarda meyve kalitesinin garantiye alınması için gerekli olan yenilenmiş tarım ilaçları veri tabanı ve bitki sağlığı yasalarının gereksinimi vurgulandı.

220’den fazla çiftçi ve tarım uzmanı çiftlik yönetimi muhasebe eğitimlerine katıldı. Sulama ekipmanları temini, fidanlık serası, küçük tarım makineleri ve deneme için bitki ve tohumların tedarik edilmesi aracılığıyla tarımsal araştırma ve geliştirme merkezlerine destek sağlandı.

İhaleler
Videolar


Fotoğraflar