Rural Development
Sector Programme

European Union Aid Programme
for Turkish Cypriot community

Haberler


Birinci Kırsal Kalkınma Hibe Programı (KK1)–Tarımsal Üretimi İyileştirme

2011-10-13-12.35AB destekli Birinci Kırsal Kalkınma Hibe Programı (5.0 Milyon Euro) açıkta ve örtüaltı sebze üretiminin modernizasyonu, iyileştirilmesi ve geliştirilmesini amaçlamıştır. Bu kapsamda, tarım işletmelerinde belirli kalite ve gıda güvenliği standartlarına ulaşılmasını hedefleyen, çevre ve iş güvenliği ile hijyen ve hayvan sağlığı konularında iyileştirmeler sağlanmasına yönelik yeni teknolojilerin uygulanmaya başlanması hedeflenmiştir.

Hibe Programı teklif çağrısının 19 Aralık 2008’deki açılışının ardından toplam 450 başvuru alınmış ve kazanan 133proje Eylül 2011’e kadar tamamlanmıştır.

İkinci Kırsal Kalkınma Hibe Programı (KK2)–Kırsal İşletmeleri Destekleme

DSC01399Toplamda 5 milyon Euro fon tahsis edilenbu AB destekli İkinci Kırsal Kalkınma Hibe Programı, Hasat-Sonrası Teknolojileri (meyve, sebze, patates ve tahıllar); Süt İşleme; Kırsal Turizm;KırsalMikro-işletmeler; Geleneksel Balıkçılık ve Su ÜrünlerininYetiştirilmesi’ne odaklanmıştır. Bu hibe programının temel amacı tarımsa lürünlerin hasat-sonrasında işlemesinin ve pazarlamasının modernizasyonu, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ve geleneksel balıkçılık da dahil olmak üzere alternatif kırsal gelirlerin geliştirilmesidir. Bu kapsamda, tarım işletmelerinde belirli kalite ve gıda güvenliği standartlarına ulaşılmasını hedefleyen, çevre ve iş güvenliği ile hijyen konularında iyileştirmeler sağlanmasına yönelik yeni teknolojilerin uygulanmaya başlanması amaçlanmıştır.

Programın 25 Haziran 2009’daki teklif çağrısının ardından toplam 125 başvuru alınmış ve 5 önleme yayılmış 37 adet proje Haziran 2012’e kadar tamamlanmıştır.

İhaleler
Videolar


Fotoğraflar