Rural Development
Sector Programme

European Union Aid Programme
for Turkish Cypriot community

Haberler


Pilot Kırsal Kalkınma hibe programı–Koyun ve Keçi çiftliklerinin süt ürünü hijyenlerinin iyileştirilmesi

Koyun ve keçi sütü üreticilerine odaklanan AB destekli bu pilot program (500,000 Euro) KKSP altındaki ilk başvuru çağrısı oldu. Bu programın ana hedefi, süt kalitesini arttırmak adına koyun ve keçi süt üreticilerinin ekipmanlarını modernize ederek küçük üreticilerin rekabet edebilirliğini iyileştirmek idi.

22 hibe projesi sonuçlandı.

2009 yılında hibe yararlanıcıları için, AB fonlu Hayvancılık kapsamında, otomatik süt sağma sistemlerinin kullanımı ve genel temizlik ve süt sağım odalarının bakımı üzerine uzman ekip eğitimleri düzenlendi.

İhaleler
Videolar


Fotoğraflar