Rural Development
Sector Programme

European Union Aid Programme
for Turkish Cypriot community

Haberler


Üçüncü Kırsal Kalkınma Hibe Programı (KK3)–Rekabet gücünü, Çeşitliliği ve Sürekliliği Arttırma

Toplamda 3 Milyon Euro fon tahsis edilen Üçüncü Kırsal Kalkınma Hibe programının genel amacı, sürdürülebilir çiftçiliğe ve küçük ölçekli işleme yatırımlarına destek sağlanması, tarımsal üretim sektörlerinin güçlendirilmesi ve küçük ölçekli sürdürülebilir turizm ve diğer kırsala-dayalı işletmeler gibi faaliyetlerin çeşitlendirilmesi yoluyla üreticiler ve diğer kırsal ekonomik aktörler arasında işbirliğini geliştirerek, Kıbrıs Türk toplumu kırsal ekonomisinin rekabet gücünü artırmaktır. Bu çağrı kapsamında iki ayrı önlem bulunmaktadır;çiftlik üretimi ve hasat-sonrası kapasitelerinin iyileştirilmesi ve tarımsal üretim sektörlerinin güçlendirilmesi; ve kırsal turizm ile ilgili faaliyetlerinin güçlendirilmesi.

Programın 23 Ocak 2012’deki teklif çağrısının ardından 164 başvuru alınmıştır ve kabul edilen 34 projenin yürütülmesi tamamlanmıştır.

Tamamlanan projeler, bireysel çiftçilere, şirketlere ve sivil toplum örgütlerine ekipman alımı, eğitim, ve danışmanlık hizmetleri için destekleri içermektedir. Projelerin çoğu çiftlik verimliliğini ve rekabet edebilirliğini arttırmak adına alınacak ekipmanlardan oluşmaktadır. Diğer destekler, kültürel mirasın korunmasını (ör. Elişleri ve özellikli geleneksel yiyecek üretimi), soğuk hava depoları, yenilenebilir enerji odaklı destekleri ve zeytin ve nar sektörlerinde destekleri içermektedir. 

İhaleler
Videolar


Fotoğraflar