Rural Development
Sector Programme

European Union Aid Programme
for Turkish Cypriot community

Haberler


SRSS Yöneticisi, Avrupa Komisyonu Bölüm Başkanı ziyaretleri

SRSS Yöneticisi Sn. Mary McCarthy, Avrupa Komisyonu Bölüm Başkanı Sn. Kjartan Bjornsson, ve diğer Avrupa Komisyonu çalışanlarının Kırsal Kalkınma ve KOBİ’lere yönelik hibe programlarına 12 Eylül 2017’de gerçekleştirdikleri ziyaret.    
AKET Et Ürünleri San. Ltd. tarafından Kırsal Kalkınma III hibe programı dahilinde yürütülen “AKET için Kuşkonmaz (Ayrelli) Üretimi Etkinliğini Artırmak” projesi.
Untitled bbb                
Ali Mertel tarafından Kırsal Kalkınma III hibe programı dahilinde yürütülen “Yenilenebilir enerjilerin kurulumu ve makine alımı ile çiftliğin rekabet edebilirliğinin ve sürdürülebilirliğinin artırılması ” projesi.
aaaa
İhaleler
Videolar


Fotoğraflar