Rural Development
Sector Programme

European Union Aid Programme
for Turkish Cypriot community

Haberler
  • (English) See photos from the Fourth Community Development (CDIV) grant scheme Information Session held in the Merit Hotel on 15 April 2016. The grant scheme focuses on local communities who were represented in force
  • Dördüncü Toplum Kalkınması Teklif Çağrısı (CD4) 8 Nisan 2016’da yayınlanmıştır. Kavram Belgeleri (Concept Notes)  için son başvuru tarihi 27 Mayıs 2016’dır.  Rehber için lütfen buraya tıklayınız


Çiftlik Danışmanlık Hizmetleri

Mart 2016’ da başlayıp 26 ay boyunca devam edecek olan, AB tarafından finanse edilen Çiftlik Danışmanlık Hizmetleri projesinin temel amacı verimli ve sürdürülebilir yerel çiftlik danışmanlık hizmetinin kurulmasını desteklemektir. Çiftlik danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi ile çiftçilere en yeni teknik bilgi ve danışmanlık sağlanarak ve bilgi ve becerilerini arttırıp, araştırma ile aralarında bağ kurulmasına yardımcı olarak, aile çiftliklerinin verimliliği, üretim ve çiftçi ailelerinin genel yaşam standartlarında artış sağlanacaktır. Çiftlik danışmanlık hizmetleri Kıbrıs’ın kuzeyinde tarımsal üretimin gelişimi için güçlü bir role sahip olabilir. Ana proje faaliyetleri şöyledir: • Çiftlik danışmanlık stratejisinin geliştirilmesi ve stratejinin yürütülmesine destek verilmesi; • Yayım hizmetlerinden sorumlu danışma organı ile işbirliği içinde çiftçilere teknik danışmanlık sağlanması; • Danışmanlık hizmetlerinin verilmesinde özel sektör kapasitesinin desteklenmesi; • Ayrılan mali destek aracılığıyla fırsatları ve kapasiteyi genişleterek, özel sektörü hedefleyen danışmanlık hizmetleri için hibe programlarının hazırlanması; ve • Gelecekte planlama, programlama ve kalkınmada yardımcı olacak performans ölçümü için İzleme ve Değerlendirme sisteminin geliştirilmesi.
İhaleler
Videolar


Fotoğraflar