Rural Development
Sector Programme

European Union Aid Programme
for Turkish Cypriot community

Haberler


Metroloji Kapasitesinin Geliştirilmesi

Mart 2016’ da başlayan 30 aylık projenin temel amacı, gıda güvenliği öncelikli olmak üzere, AB kural ve düzenlemelerine uygun bir şekilde gıda maddeleri ve ürünlerinin analizlerinin desteklenmesi için güvenilir analitik laboratuar hizmetlerinin geliştirilmesidir. Projenin odak noktası ise, su, işlenmiş gıda, tarımsal ürünler, hayvansal gıda ürünler ve hayvan hastalıklarının test edildiği laboratuarların Avrupa Birliği ve uluslararası standartlara yükseltilmesidir. Yasal metroloji, birçok sosyal ve mali faydanın yanında, yurttaşların sağlık ve refah güvencelerinin temin edilerek, çevreyi koruyan ve ticari işlemlerde doğruluk ve adaleti sağlayan önemli bir araçtır. Projenin temel faaliyetleri şöyledir: • Laboratuarla ilgili kurumsal çerçevenin gözden geçirilip tavsiyeler verilmesi; • Mevcut ve gerekli laboratuar teçhizatının tespit edilerek, izleyen dönemde AB finansmanlı ekipman tedarikinin sağlanması; • Bir eğitim planı tasarlanması ve uygulanması; • Çalışma ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi; • Laboratuar Yönetim Sistemleri uygulanmasında kapasitenin geliştirilmesi; ve • Kalite güvence belgelerinin hazırlanmasına destek verilmesi.
İhaleler
Videolar


Fotoğraflar